2011-09-12

Urval omfattande barn under 16 år

OBS! Sedan den 24 oktober är barnurval åter tillgängligt på Skatteverket. Se nyhet Urval för barn under 16 år nu tillgänglig.

Skatteverket har för tillfället stängt av funktionen att lämna ut urval som omfattar barn under 16 år. Dessa urval verkställs idag enbart av Infodata AB. Så länge Infodata verkställer urvalen anger de också priserna för dessa urval, då gäller inte priserna på denna webbplats.  

Skatteverket håller på att uppdatera hela funktionen för utlämnade av uppgifter som berör barn under 16 år. När den nya funktionen är på plats kommer det bland annat att gå att välja om tillskriften "Till vårdnadshavare för" ska användas eller inte. Det kommer också att bli möjligt att adressera till i första hand den kvinnliga eller den manliga vårdnadshavaren och samtidigt välja om vårdnadshavaren ska ha samma adress som barnet eller om det även kan adresseras till vårdnadshavare som har annan adress än barnet. I samband med att den nya funktionen bli tillgänglig kommer också mer information om detta. Enligt plan kommer det att ske senare under hösten.